Bied mee op fantastische objecten

Hoe werkt het?
Door mee te bieden ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden!
1.) De online Veiling voor de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre vindt plaats onder auspiciën van het bestuur van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre.

2.) De opbrengst van de veiling komt in zijn geheel ten goede aan de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre.

3.) De veiling start op woensdag 17 mei 2017 12.00 uur en eindigt zaterdag 17 juni 2017 14.00 uur.

4.) Alle items zijn beschikbaar gesteld door derden.

5.) Deelnemen kan doormiddel van een bod uitbrengen, op het betreffende item. Bij het uitbrengen van een bod dient men zich te registeren. Dit in verband met een juiste afwikkeling. Bij het registreren ontvang men een e-mail. Dit bod kan niet meer ingetrokken worden en is op deze manier rechtsgeldig. Bij het uitblijven van een bevestiging van het uitgebrachte bod binnen 1 uur na het uitbrengen ervan, zal het bod komen te vervallen en zal vervolgens worden verwijderd. Gegevens zullen enkel zichtbaar zijn bij de organisatie van de Onlineveiling, cq de beheerders van www.veilingsamenloop.nl .

6.) Bij het betreffende item zal enkel de hoogte van de het hoogste bod worden vermeld, met aanvulling tijdstip van het betreffende bod. Bij het bod zullen geen persoonlijke gegevens vermeld worden. Dit om de privacy te waarborgen.

7.) Voor de items ‘Clinic Eastpack’ en ‘Clinic Jelle van Gorkom’ kan men zich via mail inschrijven voor de betreffende clinic. Zodra men zich heeft ingeschreven ontvangt ‘ingeschrevene’ een mail. In de bewuste mail is een regel opgenomen die men dient aan te klikken ter bevestiging van de inschrijving. Deze inschrijving kan niet meer ingetrokken worden en is op deze manier rechtsgeldig.

8.) Op de items kan enkel geboden worden doormiddel van een bod via www.veilingsamenloop.nl en niet op sites waar de items ook op zullen duiken.

9.) Vanaf maandag 18 juni krijgen de hoogste bieders en ingeschrevenen persoonlijk bericht dat zij tot de gelukkigen behoren en zullen afspraken gemaakt worden over het moment wanneer de overdracht van de goederen plaats zal vinden. In onderling overleg kan hier van afgeweken worden en kunnen goederen zelf al vlak na sluiting van de veiling worden overgedragen. Dit kan alleen in geval van contante betaling van het winnende bod aan de penningmeester van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre.

10.) ‘De goederen’ zullen aan de persoon in kwestie worden overgedragen zodra het overeengekomen bedrag bijgeschreven staat op de rekening van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre. Mocht het bedrag, na ontvangst van de bevestigingsmail, niet na 8 dagen op de bankrekening van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre, NL77 RABO 0311 5594 68 zijn bijgeschreven, verliest het bod haar rechtsgeldigheid en zal het bod daaronder aangemerkt worden als hoogste bieder en zal met betrokkene contact worden opgenomen.

11.) Kosten die gemaakt dienen te worden voor de overdracht van betreffend item komen ten laste van de koper/hoogste bieder. Dit zal te allen tijde in onderling overleg gaan

12.) De goederen zullen overgedragen worden in de staat zoals op de foto bij het item.

13.) De wijze van overdracht zal in onderling overleg worden bepaald.

14.) Bij het uitbrengen van een hoger bod dient  met minimaal 5 euro te worden overboden.

15.) Bieders mogen onbeperkt een nieuw bod uitbrengen.

16.) Mochten zich zaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre een bindend besluit.

17.)  Een enkel item van de onlineveiling is gebaseerd op een toezegging, waar we vanuit gaan dat het geleverd wordt, zoals toegezegd. Mocht het betreffende attribuut onverhoopt niet geleverd (kunnen) worden, vervalt het item, buiten schuld of verantwoording van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre of dat hier anderen voor aansprakelijk kunnen worden gesteld. De biedingen zullen dan als niet geboden vervallen. Hieraan vallen geen rechten te ontlenen. De organisatie behoudt zich het recht voor, in hoogst uitzonderlijke gevallen,  een item te verwijderen gedurende de periode tot aan einde veiling.

18.) Bij het uitbrengen van een bod conformeert u zich aan het reglement.

Ik wil helpen!

9 + 10 =